Sergiu Mocanu

"Totuşi, se poate!"

THE AGGRESSIVE NEUTRALITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA!

According to the international understanding, “neutrality” means a single thing – non-involvement of a state in military alliances and providing national security means exclusively on its own. In the same context, a military bloc like NATO implies only one thing – collective security. For example, Estonia, a country with a number of citizens comparable to the number of Kharkov city inhabitants from Ukraine, has the same degree of security as the USA, Germany or France. Citește mai mult…

NEUTRALITATEA AGRESIVĂ A REPUBLICII MOLDOVA!

În înțelesul internațional „neutralitate” înseamnă doar un singur lucru – neimplicare în alianțe militare și rezolvarea problemelor de securitate națională exclusiv pe cont propriu. În același context, un bloc militar cum este NATO înseamnă la fel doar un singur lucru – securitate colectivă. Spre exemplu, Estonia, o țară cu un număr de cetățeni comparabil cu numărul locuitorilor orașului Harkov din Ucraina, prin apartenența la NATO are același grad de securitate ca și SUA, Germania sau Franța. Citește mai mult…