Sergiu Mocanu

"Totuşi, se poate!"

APEL către Marian Lupu, preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova

Stimate Domnule Preşedintele al Parlamentului,

25 martie 2008

Am recurs la această formă publică de comunicare cu Dumneata din trei motive. În primul rând, pentru că e o practică obişnuită ca politicienii să mai discute între ei şi public. În al doilea rând, pentru că într-o societate închisă ca a noastră asemenea formă de comunicare este şi necesară, şi binevenită. În al treilea rând, pentru că libertatea de exprimare şi curajul manifestat în cadrul unor discuţii amicale între patru ochi poate deveni, în scurt timp, cea mai laşă formă de rezistenţă împotriva unei oligarhii, servită „din intenţii nobile de oameni cumsecade”.

Citește mai mult…

Curtea de Apel Chişinău a amânat din nou luarea unei decizii în cauza de contencios administrativ Acţunea Populară versus Ministerul Justiţiei

În şedinţa de azi, 6 mai 2008, reprezentantul Ministerului Justiţiei Alina Arseni a cerut instanţei să dispună efectuarea unei „expertize complexe în pricina de contencios administrativ la cererea de chemare în judecată a Mişcării Social-Politice „Acţiunea Populară” către Ministerul Justiţiei”. La întrebarea reclamantului cine va suporta cheltuielile pentru o astfel de expertiză (estimate la circa 2 milioane de lei), reprezentanta părţii reclamate a răspuns senin şi dezinvolt că aceste cheltuieli ar trebui să şi le asume instanţa. Citește mai mult…

Ministerul Justiţiei a sesizat Procuratura Generală, cerând încadrarea penală a liderului Acţiunii Populare Sergiu Mocanu

La două luni de la emiterea deciziei de respingere a Statutului Acţiunii Populare, Ministerul Justiţiei a sesizat Procuratura Generală, cerând încadrarea penală a liderului Acţiunii Populare Sergiu Mocanu pe faptul presupusului de fals şi al uzului de fals în listele de membri, prezentate odată cu statutul şi actele de constituire ale formaţiunii. Citește mai mult…

Prima şedinţă de examinare a cererii în contencios administrativ privind anularea deciziei de neîregistrare a statutului Acţiunii Populare

Azi, 18 martie 2008, la Curtea de Apel Chişinău a avut loc prima şedinţă de examinare a cererii în contencios administrativ privind anularea deciziei de neîregistrare a statutului Acţiunii Populare. Au fost audiate ambele părţi, Acţiunea Populară fiind reprezentată de avocatul Ion Dron, iar Ministerul Justiţiei, de Alina Arseni. La şedinţă au fost prezenţi, de asemenea, liderul Acţiunii Populare, Sergiu Mocanu, şi şeful direcţiei partide politice a Ministerului Justiţiei, Boris Galan. Citește mai mult…

Prima înfăţişare a părţilor în dosarul de contencios administrativ privind anularea deciziei Ministerului Justiţiei de neînregistrare a Statutului mişcării social-politice Acţiunea Populară

Azi, 11 martie 2008, la Curtea de Apel Chişinău a avut loc prima înfăţişare a părţilor în dosarul de contencios administrativ privind anularea deciziei Ministerului Justiţiei de a refuza înregistrarea Statutului mişcării social-politice Acţiunea Populară. Citește mai mult…

Cu patru zile înainte de data limită la care Ministerul Justiţiei urmează să se pronunţe asupra demersului de înregistrare a Acţiunii Populare…

Cu patru zile înainte de data limită la care Ministerul Justiţiei urmează să se pronunţe asupra demersului de înregistrare a Acţiunii Populare, ziarul „Moldova Suverană” lansează un atac murdar şi primitiv la adresa mişcării noastre. Astfel, în numărul de ieri, 13 februarie 2008, la rubrica „Formaţiuni politice sau grupări criminale?”, un anonim care semnează cu numele „Gheorghe Chirtoacă” face un rechizitoriu unor membri AP, insinuând din conţinutul articolului că formaţiunea noastră ar fi o grupare criminală. Citește mai mult…